Rozbory písma

Písmo každého člověka je jedinečné, stejně jako otisky prstů nebo styl chůze. V dětství se všichni učíme psát podle stejné předlohy, ale jak dospíváme, naše písmo se mění podle toho, jací jsme. Grafologie ve smyslu psychologie písma studuje celkový písmový obraz, v němž se odráží osobnost pisatele. Každý rukopis je výsledkem fyzických a duševních pochodů člověka, je obrazem povahy autora ve chvíli, kdy jeho ruka psala. V dospělosti u zdravého člověka za normálních okolností nedochází k výrazným změnám jeho rukopisu. Ty naopak svědčí o hlubších zdravotních nebo psychických problémech pisatele

Rozborem rukopisu získáte psychologický profil osobnosti pisatele, který zahrnuje např. jeho temperament, vlastnosti, sociální vztahy s okolím, citové prožívání, úroveň sebehodnocení, sebepojetí, úroveň vůle, sebekontroly, sexuální prožívání, úroveň inteligence, možné příznaky neurózy nebo patologie osobnosti, momentální citové rozpoložení člověka, jeho silné i slabé stránky.
Písmo

K vypracování rozboru je nutné dodat

Ručně psaný text na nelinkovaném papíru nejlépe ve formátu A4.
Text by měl být psán v klidu, na rovné podložce, psacím (nikoliv tiskacím) písmem a pisadlem, na které je pisatel zvyklý (fix není vhodný).
Text k rozboru by neměl být psán ve stresu, při akutním horečnatém onemocnění, při bolestech hlavy ani při pocitu výrazné únavy. Tyto akutní stavy mohou zkreslit písmový obraz.
Je nutné napsat minimálně 20-30 řádek spontánního (neopisovaného) textu a podepsat ho.

K rukopisu je nadále zapotřebí přiložit následující údaje:
1) pohlaví pisatele
2) věk
3) povolání
4) nejvyšší dosažené vzdělání
5) je-li pravák, levák nebo „přeučený levák“
6) úrazy ruky případně jiné vážné choroby

Pro bližší informace mě kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní údaje naleznete na stránce kontakt.