Výklad horoskopů

Horoskop znázorňuje postavení planet na obloze v okamžiku narození. Každé z deseti nebeských těles - Slunce, Luna, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto - symbolizuje podle své pozice v horoskopu způsob prožívání a jednání člověka v určitých životních oblastech. Horoskop je výrazně ovlivněn vycházejícím znamením (Ascendent), a proto je k sestavení horoskopu nutno znát také hodinu, minutu a místo narození. Bez těchto informací nelze získat ani polohu dvanácti astrologických domů, které vypovídají o různých oblastech života člověka. Výklad horoskopu se opírá o polohu jednotlivých planet ve znameních, domech, sleduje jejich vzájemné vazby a propojení, pracuje i s dalšími prvky (např. lunární uzly, černá luna).
Výklad hotoskopů

Horoskop narození

Horoskop je mapou vašeho života. Jeho rozborem získáte informace o vaší osobnosti, vnitřním prožívání, talentech, schopnostech a vlastnostech, které jste „ dostali do vínku“. Způsob, jakým využíváte svůj potenciál, pak ovlivňuje váš skutečný život. Astrologie umožňuje snáze najít každému jeho vlastní jedinečnou cestu životem, poznat sama sebe i druhé, poznat „kulisy“, ve kterých se odehrává život a připravit se na různé životní zkoušky.

Partnerský horoskop

Porovnáním horoskopů dvou lidí je možno určit, jak si budou rozumět. Můžeme nalézt nejen silné stránky vztahu, ale i oblasti méně harmonické.


Při výkladu horoskopu upřednostňuji osobní schůzku, během které je možné vést výklad podle vašich aktuálních potřeb a věnovat se oblastem, které vás nejvíce zajímají. K vypracování horoskopu je nutné dodat datum, hodinu, minutu a místo narození. Pokud se vám nepodaří zjistit čas narození, lze vypracovat jen orientační horoskop, který popíše základní charakterové rysy jedince. Tento horoskop však nezachází příliš do hloubky.

Pro bližší informace mě kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní údaje naleznete na stránce kontakt.