Výklad tarotu

Tarotové karty slouží již celá staletí jako pomůcka pro odhalování věcí skrytých i budoucích. Představte si, že žijeme v jakémsi energetickém poli, kde jsou obsaženy informace o událostech minulých, současných i budoucích. V našem normálním běžném životě nemáme obvykle přístup k těmto informačním kanálům. Lze se na ně napojit „přepnutím“z rozumového přístupu k životu na intuitivní vnímání. Jednou z cest, jak tyto informace získat, je vyložení karet. Obrazové výjevy na tarotových kartách mají hlubší archetypální význam a jejich interpretací lze získat odpovědi na různé životní otázky. Karty nám dobře ukáží, jaké je pozadí situace, ve které se člověk nachází, a kam tato situace směřuje. Jsou dobrými rádci v nepřehledných životních situacích i v partnerských vztazích. Čím přesněji a zodpovědněji je formulována otázka, tím přesnější a hodnotnější odpověď získáme. Tarotových sad jsou stovky. Každý si musí najít tu svou, která ho osloví a jejíž poselství je schopen interpretovat. Já pracuji se sadami, které vycházejí z Rider-Waite tarotu (je jedním z nejpoužívanějších). Na závěr bych ráda citovala z knihy Učebnice výkladu tarotu (Zuzana Antares) tři pravidla toho, kdo hledá: „Nevěřte nikomu, kdo je nejlepší a jediný. Nevěřte nikomu, kdo zakazuje a vyhrožuje. Nevěřte nikomu, kdo říká přesně to, co chcete slyšet.“
Výklad hotoskopů


Pro bližší informace mě kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní údaje naleznete na stránce kontakt.