Slovo úvodem

Každý z nás prožívá svůj jedinečný osud se svými vlastními emocemi. Proplouváme životem, potýkáme se s řadou více či méně uvědomělých problémů, které si obvykle přinášíme ze svých původních rodin, sníme, a někteří si i plní, své sny, prožíváme vztahy s druhými. Každý z nás je neopakovatelnou, jedinečnou bytostí, každý má své přednosti i slabá místa.

Astrologie a grafologie jako metody poznávání lidské psychiky a okolností našeho života nám umožňují lépe se v něm orientovat. Poznání, pochopení a přijetí sama sebe s láskou v srdci je také cestou k pochopení a přijetí ostatních lidí v našem životě.
Paříž

Aktuálně: KDO JSI A KAM SMĚŘUJEŠ - METODY SEBEPOZNÁVÁNÍ

Ráda bych vás pozvala na festival Miluj svůj život v Plzni, kde budu přednášet na téma KDO JSI A KAM SMĚŘUJEŠ - METODY SEBEPOZNÁVÁNÍ

Přednáška se uskuteční 7.7.2017 v učebně C od 13:00 – 13:45

Kdo jsem a kam směřuji? Otázka, na kterou většina lidí odpoví asi následovně: „Jsem pan/paní XY, pracuji jako..., bydlím v ..., ne/mám...dětí, ne/mám manžela/lku, atd. No a kam směřuji? No kam asi. Ráno do práce, splnit své úkoly, vydělat peníze, postarat se o rodinu, také nějaká ta zábava, koníčky...“

Hledáním hlubšího významu svého života se v mládí lidé téměř nezabývají, od středního věku možná někteří. Přitom pochopení jedinečnosti lidské bytosti a její role ve spletitém divadle života může člověku přinést více radosti, moudrosti, méně bloudění, zklamání a stresu.

Metod sebepoznávání je celá řada. Každému vyhovuje jiný přístup a každý způsob zkoumání lidského nitra odkrývá jeho určitou část, která pro nás bývá v běžném materiálním způsobu života skrytá.

Na této přednášce si povíme o třech metodách nahlížení do nitra a osudu člověka – o tarotu, astrologii a grafologii. Stručně shrneme, k čemu jsou které metody vhodné, co z nich lze a co nelze o lidském osudu vyčíst a jak sami můžete proniknout do tajů těchto nauk.

Objednávka služeb

Ráda vám zpracuji horoskop nebo udělám grafologický rozbor. Podrobnosti o mých službách naleznete na stránce výklady horoskopů a rozbory písma.